Schemă de ajutor pentru acordarea de despăgubiri producătorilor afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile

Schemă de ajutor pentru acordarea de despăgubiri producătorilor afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile.

PRODUS ÎN ROMÂNIA | Serele SupeR, o afacere de succes cu roşii cherry

S-au înregistrat 212 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 99 de abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat în vederea acordării de despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi sunt afectate de fenomene meteorologice nefavorabile, pentru continuarea activităţii acestora.

Aceste fenomene sunt: secetă gravă care afectează terenurile agricole, inundaţii şi temperaturii excesiv de scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.

Potrivit textului adoptat, această schemă va respecta prevederile din cadrul secţiunii 1.2.1.2, Cap. 1, partea a II-a din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01).

Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţia agricolă primară, iar pentru a fi eligibili, trebuie să deţină un proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor încheiat de către o comisie formată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi în care să fie cuprinse cultura şi suprafaţa afectată şi gradul de afectare.

Despăgubirile se vor acorda producătorilor agricoli ale căror culturii au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile numai pentru daune ce depăşesc 30% din producţie, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile efectuate pentru cultura respectivă până la data producerii fenomenului.

Beneficiarii ale căror culturi au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor depune la DAJ o cerere de acordare a ajutorului financiar, însoţită de documente.

DAJ-urile verifică, stabilesc valoarea ajutorului financiar şi beneficiarii, întocmesc şi transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţii centralizatoare lunare.

MADR transmite Ministerului Finanţelor Publice cereri de deschidere a creditelor bugetare însoţite de situaţii centralizatoare a ajutorului financiar.

După aprobarea cererilor de către Ministerul Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii se alimentează contul DAJ, care virează ajutorul financiar cuvenit în conturile beneficiarilor schemei.

Schema va fi notificată anual Comisiei Europene.

În situaţia în care, anterior emiterii deciziei de aprobare, Comisia Europeană solicită modificări privind schema, prevederile prezentei legi pot fi modificate în mod corespunzător.

În cazul în care Comisia Europeană nu emite o decizie de aprobare a schemei, ajutorul financiar plătit beneficiarilor va rămâne definitiv suportat de la bugetul de stat.

Prin derogare, „obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile către creditori, se suspendă la cererea debitorului cu până la 18 luni, prin prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare”.

Măsura se acordă exclusiv debitorilor afectaţi direct sau indirect de fenomene meteorologice nefavorabile, conform prevederilor ordinului comun emis de ministrul afacerilor interne şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale”, mai prevede textul adoptat.

Deputatul PNL Tinel Gheorghe a spus că proiectul încalcă tratatul de aderare şi PNL se va abţine de la vot.

Deputatul PSD Valeriu Steriu a precizat că documentul va fi respectat, având în vedere că schema va fi notificată la Comisia Europeană şi vor fi negocieri.

„Încercăm să salvăm agricultura. În această toamnă, fermierii nu au cu ce să pornească la drum. Actualul ministru stă şi se gândeşte. Seceta actuală este mai gravă decât în 2007, mai gravă decât cea din 1946. În afara acestei legi nu există nicio speranţă”, a spus Steriu.

Deputatul Pro România Mircea Dobre a menţionat că şi fermierii afectaţi de secetă trebuie să beneficieze de suspendarea ratelor la bancă din cauza situaţiei grea din agricultură.

Camera Deputaţilor este for decizional.

Lasa un comentariu

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *