USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs aproape 2.500 de locuri pentru anul universitar 2020-2021

USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs aproape 2.500 de locuri pentru anul universitar 2020-2021

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2020-2021 la studiile de licenţă 820 de locuri bugetate şi 856 cu taxă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăți, de agricultură, de horticultură, de zootehnie și biotehnologii, de medicină veterinară și de ştiința și tehnologia alimentelor.

PRODUS ÎN ROMÂNIA | Serele SupeR, o afacere de succes cu roşii cherry

Din cele 820 de locuri bugetate la nivel de licență, 698 sunt repartizate statistic, 106 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 15 revin absolvenților de licee situate în mediul rural, iar un loc este destinat candidaților de etnie romă.

De asemenea, în oferta educațională a USAMV Cluj-Napoca pentru românii de pretutindeni există 50 de locuri în total, studii de licență (18, din care 16 cu bursă), master (29, din care şase cu bursă), doctorat (trei, din care unul cu bursă).

Înscrierile pentru studiile universitare de licenţă vor avea loc în acest an online și on-site, între 7 iulie şi 28 septembrie, cu mențiunea că în luna august înscrierile se vor desfășura doar online.

Selecția candidaților USAMV Cluj-Napoca la studiile universitare de licență (pe domenii și programe de studii) se face prin concurs de admitere doar după media obținută la examenul de bacalaureat, inclusiv la Facultatea de Medicină Veterinară (FMV), linia de studiu în limba română.

În ceea ce privește liniile de studiu în limba engleză și limba franceză la FMV, media de bacalaureat (sau echivalent) are o pondere de 90%, iar la aceasta se adaugă experiența în voluntariat în domeniul creșterii și protecției animalelor (cu atestate și/sau recomandări, pondere de 10%).

Oferta educaţională pentru cele 26 de programe de masterat cuprinde 425 de locuri la buget şi 286 de locuri cu taxă.

Perioada de înscriere pentru studiile universitare de masterat, în aceleași condiții ca la licență, este între 7 iulie – 28 septembrie.

Pentru studiile universitare de doctorat, de asemenea cu înscriere online și on-site, sunt alocate 78 de locuri, din care 39 cu bursă.

În total, USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs pentru următorul an universitar 1.373 de locuri bugetate și 1.142 de locuri cu taxă.

Noutatea ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca pentru anul universitar 2020-2021 este înființarea Colegiului Terțiar, cu 20 de locuri disponibile, toate bugetate, și care se adresează absolvenților cu sau fără diplomă de Bacalaureat.

În cadrul colegiului există trei specializări: maistru mecanic agricol (durată școlarizare – un an şi jumătate), tehnician silvic (doi ani) și tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui (un an şi jumătate).

Detalii despre admiterea 2020 la USAMV Cluj-Napoca pot fi găsite accesând site-ul https://admitere.usamvcluj.ro/.

Lasa un comentariu

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *