Informaţii utile privind admiterea la USAMV Cluj-Napoca

Informaţii utile privind admiterea la USAMV Cluj-Napoca

La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, înscrierile pentru studiile de licenţă şi de masterat pentru anul academic 2020-2021 se vor face în perioada 7 iulie – 1 octombrie 2020 la cele cinci facultăţi – Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Medicină Veterinară şi Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

PRODUS ÎN ROMÂNIA | Serele SupeR, o afacere de succes cu roşii cherry

La nivel de licenţă, înscrierea candidaților va fi continuă, începând cu data de 7 iulie şi până la 1 octombrie.

Ierarhizarea candidaţilor şi declararea statusului de admis/respins/în așteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea on-line sau on-site a contractelor de studii.

Înscrierea la concursul de admitere se va realiza on-line prin completarea unui formular tip, accesibil pe site-ul admiterii, iar dacă condițiile de siguranță naționale permit, se va realiza și în campus în lunile iulie și septembrie, în sălile special amenajate.

În august, admiterea se va face doar online.

La programul de studii Medicină Veterinară, linia de studiu română, se elimină examenul grilă. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență va fi luată în considerare doar media de la Bacalaureat.

Detalierea numărului de locuri, pe facultăţi şi domeniu de licenţă, se găseşte la adresa: http://admitere.usamvcluj.ro/.

La nivel de master, înscrierea candidaților va fi continuă, începând cu data de 7 iulie şi până la 1 octombrie.

Ierarhizarea candidaților și declararea statusului de admis/respins/în așteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea on-line sau on-site a contractelor de studii.

Înscrierea la concursul de admitere se va realiza online prin completarea unui formular tip, accesibil pe site-ul admiterii, iar dacă condițiile de siguranță naționale permit se va realiza și în campusîn lunile iulie și septembrie în sălile special amenajate.

În luna august, admiterea se va face doar online.

Certificatul lingvistic pentru masterele desfășurate în limbi străine se va depune la dosarpână în 5 octombrie.

Se va elimina certificatul de competență lingvistică la examenul de admitere la programe de master desfășurate în limba română.

Proba de examinare (test grilă/interviu/eseu) la master se va face online pe platforma Google Meetcu înregistrare audio-video, conform calendarului şi programării stabilite de comisia de concurs.

Calendarul și programarea vor fi publice pe site-ul admiterii în cadrul unei secțiuni dedicate acesteia.

Candidaţii declaraţi admişi vor semna online contractul de studii cu USAMV Cluj-Napoca.

Cei declarați admiși la concurs în sesiunea 2020 vor depune la secretariatele facultăților actele în original până în 5 octombrie.

Detalierea numărului de locuri, pe facultăţi şi domenii, precum și alte informaţii privind admiterea 2020 se găsesc la adresa: http://admitere.usamvcluj.ro.

Lasa un comentariu

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *