Legea fondului funciar va fi reexaminată de parlament

Legea fondului funciar va fi reexaminată de parlament

Președintele Klaus Iohannis a trimis parlamentului pentru reexaminare actul normativ privind modificarea Legii fondului funciar 18/1991.

Modificarea are în vedere terenurile caselor și gospodăriilor, precum și curțile și grădinile din jurul acestora aflate în zonele care nu au fost cooperativizate.

Legea pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 vizează reglementarea situației terenurilor aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producție, fostele asociații economice intercooperatiste, de fostele organizații și entități ale cooperației de consum, indiferent de denumirea acestora, precum și ale altor construcții aflate în proprietate privată, fiind modificate dispozițiile privind terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și a curții și grădinii din jurul acestora, aflate în zonele necooperativizate.

Comunicat emis de Administraţia Prezidenţială

În ceea ce privește terenurile aferente locuinței care nu au fost cooperativizate, legea supusă reexaminării prevede la punctul doi al articolului din proiect:

În cazul terenurilor aferente locuinței, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi.

Președintele României consideră că sintagma „terenuri aferente locuinței” nu acoperă situația suprafețelor de teren pe care se află anexele gospodărești sau terenurile reprezentate de curtea și grădina din jurul locuinței.

Din această perspectivă considerăm că norma este incompletă, motiv pentru care se impune reanalizarea intervenției legislative menționate din cuprinsul articolului unic pct. 2 din legea transmisă la promulgare.

Comunicat emis de Administraţia Prezidenţială

Președintele precizează că textul alineatului (23) al art. 27 din Legea nr. 18/1991 – asupra căruia se intervine prin modificarea legislativă trimisă la reexaminare – a fost modificat prin Legea 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (în vigoare începând cu 23 mai 2019).

Astfel, prin Legea nr. 105/2019 sintagma «terenuri aferente locuinței» (introdusă inițial prin Legea nr. 231/2018) a fost înlocuită cu sintagma «terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și a curții și grădinii din jurul acestora». Această ultimă formulare – ce nu vizează doar suprafața de teren ocupată efectiv de locuință – este mai acoperitoare în comparație cu aceea de «terenuri aferente locuinței» și este de natură să asigure egalitatea de tratament juridic între terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și a curții și grădinii din jurul acestora, independent de faptul că acestea se află în zone cooperativizate ori în zone necooperativizate.

Comunicat emis de Administraţia Prezidenţială


Lasa un comentariu

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *