Participarea delegaţiei Autorităţii Naţionale Fitosanitare la cea de-a 14-a reuniune a Comisiei pentru Măsuri Fitosanitare (CPM 14 Affairs)

Participarea delegaţiei Autorităţii Naţionale Fitosanitare la cea de-a 14-a reuniune a Comisiei pentru Măsuri Fitosanitare (CPM 14 Affairs)

La Roma a avut loc cea de-a 14-a reuniune a Comisiei pentru Măsuri Fitosanitare (CPM 14 Affairs), la invitaţia directorului general al FAO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură), Graziano da Silva.

Sesiunea a fost convocată în conformitate cu prevederile Articolului XI al Convenţiei Internaţionale pentru Protecţia Plantelor (1997).

În cadrul sesiunilor de lucru pentru dezvoltarea sectorului fitosanitar pe termen mediu şi lung au fost identificaţi cinci piloni.

Primul pilon vizează asigurarea unei abordări uniforme în aplicarea măsurilor fitosanitare, fiind asumat în acest sens Cadrul Strategic pentru perioada 2020-2030, care subliniază liniile directoare pentru OrganizaţiileNaţionale de Protecţia Plantelor (NPPOs).

Cel de-al doilea pilon este reprezentat de aprobarea în unanimitate a declaraţiei care recunoaşte necesitatea unei finanţări sustenabile şi solicitarea ca FAO să îşi mărească sprijinul financiar pentru IPPC.

Al treilea suport este constituit de adoptarea unor standarde privind fumigaţia şi măsuri de diagnosticare în laborator care să contribuie la reducerea ariei de răspândire a organismelor dăunătoare Xylellafastidiosa şi Bactroceradorsalis şi altele.

Totodată, o măsură gândită să sprijine la nivel mondial un comerţ mai sigur, dar şi creşterea în volum a acestuia, este adoptarea de către părţile contractante a planului de susţinere financiară şi dezvoltare a sistemului e-Phyto.

Comisia Europeană şi cele 28 de state membre au decis să investească financiar în acest sistem electronic, care va trece de la faza de proiect la faza de implementare pentru dezvoltarea atât a sistemului hardware, cât şi pentru crearea unei legături între acest sistem electronic şi sistemul TRACES (TRACES: TRAde Control and Expert System) operat în Uniunea Europeană.

Comitetul din cadrul IPPC responsabil cu pregătirea Anului International al Sănătăţii Plantelor a prezentat logo-ul şi sloganul care definesc imaginea Anului Internaţional al Sănătăţii Plantelor, precum şi planul de acţiune si bugetul alocat pentru activităţile dedicate creşterii gradului de conştientizare în ceeace priveşte sănătatea plantelor la nivel global.

În funcţie de competenţele de vot, delegaţia României şi cea a Comisiei Europene au susţinut cei cinci piloni de dezvoltare, iar prin contribuţiile aduse au creat un mediu favorabil unor evoluţii pozitive în ceea ce priveşte sectorul fitosanitar.

Lasa un comentariu

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *