USAMV Cluj-Napoca îşi prezintă oferta educaţională pentru anul universitar 2019-2020

USAMV Cluj-Napoca îşi prezintă oferta educaţională pentru anul universitar 2019-2020

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2019-2020 la studiile de licenţă 830 de locuri bugetate şi 790 cu taxă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul a cinci facultăţi: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

Din cele 830 de locuri bugetate, 705 sunt repartizate statistic, 106 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 15 revin absolvenţilor de licee situate în mediul rural, două sunt destinate formării cadrelor didactice şi tot două pentru candidaţii de etnie romă.

De asemenea, în oferta educaţională a USAMV Cluj-Napoca pentru românii de pretutindeni există 42 de locuri în total, studii de licenţă (26, dintre care 17 cu bursă), master (14, dintre care opt cu bursă), doctorat (două, dintre care unul cu bursă).

Înscrierile pentru studiile universitare de licenţă vor avea loc între 15 şi 26 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv, între 9 şi 20 septembrie pentru sesiunea de toamnă.

Selecţia candidaţilor USAMV Cluj-Napoca la studiile universitare de licenţă (pe domenii şi programe de studii) se face prin concurs de admitere după media obţinută la examenul de bacalaureat, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară (FMV), care are probe specifice de concurs.

Astfel, la FMV, linia în limba română: media de bacalaureat (pondere de 60% din media finală), probă teoretică (biologie, clasata a XI-a, test grilă, pondere 20%) şi probă teoretică (chimie, clasata a X-a, test grilă, pondere 20%).

La liniile de studiu în limba engleză și în limba franceză media de bacalaureat (sau echivalent) are o pondere de 90%, iar la aceasta se adaugă experienţa în voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (cu atestate şi/sau recomandări, pondere de 10%).

Oferta educaţională pentru cele 26 de programe de masterat cuprinde 430 de locuri la buget şi 275 de locuri cu taxă.

Perioada de înscriere pentru studiile universitare de masterat (sesiunea de vară) este între 25 iunie – 25 iulie. Pentru sesiunea de toamnă se pot face înscrieri între 9-20 septembrie.

Pentru studiile universitare de doctorat sunt alocate 78 de locuri, dintre care 42 cu bursă, iar perioada de înscriere este între 9-20 septembrie.

În total, USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs 1.338 de locuri bugetate și 1.101 locuri cu taxă pentru anul universitar 2019-2020.

Universitatea dispune de locuri de cazare în căminele proprii, iar în perioada desfăşurării concursului de admitere candidaţii înscrişi beneficiază de gratuitate.

Lasa un comentariu

1 Comment

  1. SUCCES STUDENTILOR IN NOUL AN UNIVERSITAR.

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *