Reglementări fiscale adoptate astăzi ce vizează domeniul agricol

Reglementări fiscale adoptate astăzi ce vizează domeniul agricol

Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre privind încuviinţarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi metodologia de calcul a reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 lit. a3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004.

Prin acest act normativ se reglementează următoarele:

  1. Redefinirea temeiului juridic al actului normativ, respectiv art. 106 alin. (3) şi art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
  2. Introducerea sintagmei norma de venit unitară, ca valoare necesară calculului de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, denumite în continuare persoane fizice, a producţiei valorificate prin/către cooperativa agricolă, pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit;
  3. Faptul că în cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor deţinute nu generează venit impozabil;
  4. Metodologiile pentru calcularea de către direcţiile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a normelor de venit şi a normelor de venit unitare, însoţite de exemple pentru toate categoriile de produse vegetale și animale;
  5. Modelul şi termenul de transmitere de către direcţiile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice a normelor de venit şi a normelor de venit unitare;
  6. Completarea tabelului produselor vegetale cu „Plante medicinale şi aromatice”;
  7. Metodologia de calcul de către contribuabili, persoane fizice, a venitului anual şi, după caz, a venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit;
  8. Prevederi specifice pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă în anul fiscal 2018, precum şi pentru perioada următoare începând cu anul fiscal 2019, referitoare atât la depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, cât şi a rectificării acesteia prin depunerea unei declaraţii rectificative;
  9. Abrogarea hotărârii guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole.
Lasa un comentariu

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *