Petre Daea, la Bruxelles: "PAC trebuie să rămână comună nu doar la nivel declarativ, ci şi la nivel de aplicare concretă în toate stele membre ale Uniunii Europene"

Petre Daea, la Bruxelles: "PAC trebuie să rămână comună nu doar la nivel declarativ, ci şi la nivel de aplicare concretă în toate stele membre ale Uniunii Europene"

Politica Agricolă Comună (PAC), cea mai integrată politică europeană, trebuie să rămână comună nu doar declarativ, ci şi la nivel de aplicare concretă în toate statele membre ale Uniunii Europene, a declarat, la Bruxelles, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, într-o conferinţă organizată de Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE.

Citeşte şi articolul: Fermierii, invitaţi la „Ziua Antti”

Sunt desigur necesare atât creşterea ambiţiilor de mediu, cât şi un buget consistent, care să permită îndeplinirea obiectivelor PAC ce vizează stabilirea unui sector agricol inteligent, rezilient şi diversificat, în măsură să asigure o producţie agricolă durabilă, combaterea schimbărilor climatice şi venituri decente pentru agricultorii care livrează bunuri publice esenţiale pentru societate. Sporirea sprijinului pentru tinerii fermieri în contextul reformei PAC este deosebit de importantă şi, conform propunerii Comisiei, susţinută prin măsuri concrete, îmbunătăţite.

Petre Daea

Şeful MADR susţine că tinerii fermieri trebuie sprijiniţi prin măsuri de intervenţie adecvate, coerente şi eficiente, pe ambii piloni ai Politicii Agricole Comune (PAC), pentru că ei „sunt şi vor fi nucleul politicilor pe care împreună le definim la nivel european”.

Tematicile abordate în cadrul conferinţei organizate de Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE au fost noua viziune a PAC şi tinerii fermieri europeni, care vizează soluţii reale de creştere a competitivităţii, inclusiv prin utilizarea digitalizării, inovării, rezultatelor cercetării etc.

De asemenea, în opinia ministrului român al agriculturii, accesul tinerilor fermieri la capital, la terenuri şi la credite reprezintă la ora actuală cea mai mare provocare pentru tinerii agricultori.

Sunt convins că aţi evidenţiat soluţii care vizează agricultura de precizie şi digitalizarea, însă tinerii fermieri trebuie susţinuţi prin crearea infrastructurii necesare, care are la bază cercetarea şi inovarea, şi care este în măsură să le permită creşterea competitivităţii şi viabilităţii economice, pentru a face astfel faţă provocărilor multiple. Consider că este necesară o regândire a rolului cercetării agronomice, inclusiv în ce priveşte tehnologiile menite să asigure creşterea necesară a producţiei pentru a asigura hrana unei populaţii globale în creştere continuă, dar mai ales la combaterea durabilă a bolilor şi dăunătorilor prin reducerea utilizării produselor chimice. Un rol esenţial îl are însă stimularea aplicării rezultatelor cercetării şi inovării la nivelul cât mai multor fermieri pentru a le permite creşterea eficienţei şi durabilităţii producţiei.

Petre Daea

Şeful MADR a subliniat că fără asigurarea unui buget corespunzător Comisia Europeană riscă să rateze „atingerea obiectivelor ambiţioase ale reformei PAC”.

Fără nici o îndoială, PAC asigură o valoare adăugată importantă economiei Uniunii Europene, susţinând însă şi obiective cheie ale ONU (SDG) şi ale Acordului de la Paris, însă fără asigurarea unui buget corespunzător riscăm să ratăm atingerea obiectivelor ambiţioase ale reformei PAC, cu efecte grave pentru mediu, societate şi mediul rural. Bugetul PAC reprezintă de altfel o componentă de interes major în viitorul Cadru Financiar Multianual (2021-2027). Astfel, având în vedere propunerea de a creşte ambiţiile de mediu pentru o politică agricolă mai bine adaptată exigenţelor noilor realităţi şi care să răspundă în mod adecvat nevoilor statelor membre.

Petre Daea


Lasa un comentariu

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *