Noi reglementări privind centralizarea preţurilor la carcasele de animale

Noi reglementări privind centralizarea preţurilor la carcasele de animale

Potrivit legislaţiei europene şi naţionale, preţurile de piaţă ale carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi cele ale anumitor categorii de animale vii trebuie centralizate la nivel naţional şi raportate, iar clasele pentru înregistrarea preţurilor de piaţă ale carcaselor de bovine se vor înregistra în rapoartele naţionale de preţuri.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale face publică intenţia de a demara procedurile legale pentru desemnarea unei entităţi, persoană juridică de drept public sau privat, în baza unei proceduri şi a unor condiţii stabilite, cu respectarea principiilor de transparenţă, competitivitate şi nediscriminare, care va fi responsabilă cu:

  1. Gestionarea bazei naţionale de date a clasificării şi a sistemului informatic aferent acestei activităţi;
  2. Colectarea săptămânală de la agenţiile de clasificare a carcaselor şi de la clasificatorii de carcase independenţi a rapoartelor de clasificare, prelucrarea informaţiilor, aplicarea metodologiilor specifice pentru calcularea preţurilor, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a anumitor categorii de animale vii, întocmirea rapoartelor naţionale de preţuri, raportarea acestora către autoritatea competentă;
  3. Organizarea cursurilor de formare profesională pentru obţinerea certificatelor de calificare sau de absolvire şi/sau a certificatelor de competenţe profesionale pentru ocupaţia de clasificator carcase, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, cu respectarea standardului ocupaţional aprobat;
  4. Eliberarea atestatelor pentru această calificare;
  5. Administrarea registrului de evidenţă al atestatelor de clasificator pentru persoanele care au absolvit cursurile, respectiv care au obţinut atestatul pentru ocupaţia de clasificator carcase pentru speciile porcine şi/sau bovine şi/sau ovine.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, entităţile participante trebuie să facă dovada implementării standardelor de gestionare a datelor privind clasificările de carcase pentru speciile porcine, bovine şi ovine, efectuate la nivelul întregii ţări, precum şi posibilitatea implementării unui program software şi a unor aplicaţii informatice care realizează rapoarte detaliate privind această activitate.

Lasa un comentariu

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *