Bani pentru apicultori!

Bani pentru apicultori!

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vrea să le acorde apicultorilor un ajutor de minimis de 37 de milioane de lei, care să compenseze efectele fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai asupra sectorului apicol.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre, sunt de 37 milioane lei reprezentând circa 7,789 milioane euro şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019.

Proiect de hotărâre publicat pe site-ul MADR

Fundamentarea resurselor financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis s-a făcut avându-se în vedere numărul de familii de albine înscrise în anul 2018 transmis de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” şi valoarea sprijinului de 20 lei/familia de albine.

Urmare fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile precum secetă, grindină, ploi torenţiale sau vânt puternic manifestate în perioada martie – mai 2019, familiile de albine nu au putut să beneficieze de hrană suficientă, datorită diminuării timpului pentru cules, precum şi datorită cantităţii mici de polen şi nectar

Proiect de hotărâre publicat pe site-ul MADR

Pentru a putea preîntâmpina pierderile de familii de albine care apar din cauza fenomenelor hidometeorologice nefavorabile, apicultorii au fost nevoiţi să facă cheltuieli suplimentare pentru menţinerea acestora şi pentru a asigura rezervele de hrană, conform tehnologiei apicole.

Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie şi este în valoare de 20 lei/familia de albine.

Pentru a reduce impactul acestor pierderi şi pentru continuarea activităţii în sectorul apicol, prezentul proiect de act normativ reglementează acordarea de sprijin financiar în cadrul unei scheme de ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol.

Proiect de hotărâre publicat pe site-ul MADR

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar respectiv şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Fenomenele hidometeorologice nefavorabile care s-au manifestat pe întreg teritoriul ţării au fost comunicate de către reprezentanţii formelor asociative şi instituţiile prefectului, fiind monitorizate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către specialiştii Direcţiei Politici în Zootehnie.

De asemenea, potrivit hărţilor de monitorizare a climei din perioada martie – mai elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie s-a constat faptul că au existat abateri semnificative privind regimul de temperaturi şi precipitaţii care s-au înregistrat în această perioadă de timp.

Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentului proiect de hotărâre a guvernului nu pot fi cumulate cu ajutoarele de stat acordate anterior prin scheme de ajutor de minimis, în cazul în care acest cumul de ajutoare depăşeşte suma maximă de 20.000 euro pe beneficiar şi pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Lasa un comentariu

Trimite un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *